Unit-onderwijs

Unit-onderwijs of wel: 'anders organiseren'.

Op onze school werken we in de ochtend in basisgroepen, waarbij vooral de basisvakken (rekenen, taal en spelling) op het rooster staan. De ochtend duurt van 8.30 t/m 11.45 uur. Vanaf groep 4 gaan de kinderen om 11.45 in units uiteen en eten samen in hun unit en spelen samen op het scholplein of in de WOP. Vanaf 12.15 uur begint het middagprogramma.

We werken op school met 3 units:

 1. Unit 1: de onderwaterwereld, bestaande uit de groepen 1, 2 en 3
 2. Unit 2: de savanne, bestaande uit de groepen 4 en 5
 3. Unit 3: de jungle, bestaande uit de groepen 6, 7 en 8.

Op het moment dat de kinderen in units werken betekent dit dat er wordt gewerkt in groepen waarbij kinderen van verschillende groepen bij elkaar worden geplaatst. Voor de savanne betekent dit bijvoorbeeld drie groepen, waar de kinderen van alle groepen 4 en 5 over worden verdeeld. De verdeling kan bijvoorbeeld plaatsvinden op basis van ontwikkelingsniveau op het gebied van technisch lezen. Ook de creatieve vakken en wereldoriëntatie kunnen plaats vinden in units.

Schooljaar 2023-2024

Ondanks dat het werken in units niet zonder slag of stoot ging ervoeren we vooral de voordelen van deze wijze van anders organiseren en is besloten om vanaf dit schooljaar uit te breiden naar 3 units:

Unit 1: De Onderwaterwereld. Deze unit bestaat uit de volgende groepen:

 • Groep 1-2 Dolfijnen
 • Groep 1-2 Zeesterren
 • Groep 1-2 Walvissen
 • Groep 3: Inktvissen

Unit-coördinator: Elien Perdon

De leerkrachten zullen binnen de unit veelvuldig samenwerken en overleggen om zorg te dragen voor een soepele overgang 1 > 2 > 3. Twee ochtenden per week is er zogeheten open deuren waarbij de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 zelf kunnen kiezen waar en met wie ze gaan spelen en werken. Daarnaast werkt de unit dit schooljaar in ieder geval 1 keer aan een zelfde thema. Ook de schoolreis zullen ze als unit samen beleven.

Unit 2: De Savanne. Deze unit bestaat uit de volgende groepen:

 • Groep 4
 • Groep 5A
 • Groep 5B

Unit-coördinator: Angelique Cooke

De groepen zitten in de ochtend in hun basisgroep en krijgen dan de basisvakken. Van 12.00– 12.30 uur gaan de kinderen eten en buitenspelen en vervolgens krijgen ze les in hun unit. Daar worden onder meer de wereld oriënterende vakken gegeven, evenals technisch lezen. Ook zal de unit samen op schoolreis gaan.

Unit 3: De Jungle. Deze unit bestaat uit de volgende groepen:

 • Groep 6
 • Groep 7A
 • Groep 7B
 • Groep 8A
 • Groep 8B

Unit-coördinator: Alita Kelder

De groepen zitten in de ochtend in hun basisgroep en krijgen dan de basisvakken. Van 12.00– 12.30 uur gaan de kinderen eten en buitenspelen en vervolgens krijgen ze les in hun unit. Daar worden onder meer de wereldoriënterende vakken gegeven, evenals het technisch lezen. Dit geldt met name voor de groepen 6-7. Daar waar groep 8 mee kan draaien in de unit zal dit plaatsvinden. Groep 6-7 gaat als unit op schoolreis en ook gaan ze als unit naar Tech For Fun.

Er vindt geregeld unit-overleg plaats, waarbij de leerkrachten zowel de organisatievorm zullen evalueren maar ook inhoudelijk met elkaar het gesprek aangaan.

Dit schooljaar zijn er twee inloopmomenten, waarbij we u als ouder van harte uitnodigen om te komen kijken tijdens het unitonderwijs. Maandag 3 oktober en maandag 27 maart staan van 12.30 – 14.00 uur de deuren van de units voor u open en kunt u zelf ervaren hoe unitonderwijs verloopt.

We willen als school een lerende organisatie zijn, waarbij we met elkaar verantwoordelijk zijn voor (de kwaliteit van) ons onderwijs en waarbij we tevens kinderen medeverantwoordelijk willen maken voor hun ontwikkeling.

Unitonderwijs draagt hier aan bij.

Schooljaar 2022-2023

Ondanks dat het werken in units niet zonder slag of stoot ging ervoeren we vooral de voordelen van deze wijze van anders organiseren en is besloten om vanaf dit schooljaar uit te breiden naar 3 units:

Unit 1: De Onderwaterwereld. Deze unit bestaat uit de volgende groepen:

 • Groep 1-2 Dolfijnen
 • Groep 1-2 Zeesterren
 • Groep 3A: Inktvissen
 • Groep 3B: Zeehonden

Unit-coördinator: Elien Perdon

De leerkrachten zullen binnen de unit veelvuldig samenwerken en overleggen om zorg te dragen voor een soepele overgang 1 > 2 > 3. Twee ochtenden per week is er zogeheten open deuren waarbij de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 zelf kunnen kiezen waar en met wie ze gaan spelen en werken. Daarnaast werkt de unit dit schooljaar in ieder geval 1 keer aan een zelfde thema. Ook de schoolreis zullen ze als unit samen beleven.

Unit 2: De Savanne. Deze unit bestaat uit de volgende groepen:

 • Groep 4A
 • Groep 4B
 • Groep 5A
 • Groep 5B

Unit-coördinator: Angelique Cooke

De groepen zitten in de ochtend in hun basisgroep en krijgen dan de basisvakken. Van 11.45 – 12.15 uur gaan de kinderen eten en buitenspelen en vervolgens krijgen ze les in hun unit. Daar worden onder meer de wereld oriënterende vakken gegeven, evenals technisch lezen. Ook zal de unit samen op schoolreis gaan.

Unit 3: De Jungle. Deze unit bestaat uit de volgende groepen:

 • Groep 6A
 • Groep 6B
 • Groep 7A
 • Groep 7B
 • Groep 8

Unit-coördinator: Alita Kelder

De groepen zitten in de ochtend in hun basisgroep en krijgen dan de basisvakken. Van 11.45 – 12.15 uur gaan de kinderen eten en buitenspelen en vervolgens krijgen ze les in hun unit. Daar worden onder meer de wereldoriënterende vakken gegeven, evenals het technisch lezen. Dit geldt met name voor de groepen 6-7. Daar waar groep 8 mee kan draaien in de unit zal dit plaatsvinden. Groep 6-7 gaat als unit op schoolreis en ook gaan ze als unit naar Tech For Fun.

Er vindt geregeld unit-overleg plaats, waarbij de leerkrachten zowel de organisatievorm zullen evalueren maar ook inhoudelijk met elkaar het gesprek aangaan.

Schooljaar 2021-2022

Vorig schooljaar zijn we gestart met unitonderwijs in de groepen 5-6.

De aanleiding daarvoor was meerledig:

 • De behoefte om beter af te stemmen op de verschillende niveaus binnen een groep.
 • Het dalend aantal kinderen op onze school. Dat zou betekenen dat we de kinderen anders zouden moeten groeperen: meerdere combinatieklassen, grotere groepen enz.)
 • Het unit-onderwijs bood de mogelijkheid om de bestaande groepen zó anders in te delen, dat we daarmee een betere afstemming op de leerbehoefte van de kinderen konden bereiken.

In de ochtend kregen de kinderen in hun basisgroep les in de basisvakken (rekenen, taal, spelling), waarna de kinderen in de middag uiteen gingen in units (de kinderen van de groepen 5 en 6 zaten daarbij door elkaar heen, waarbij er van 4 basisgroepen 3 unitgroepen werden gemaakt). In de unit ontvingen de kinderen onder meer les in wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek), kregen ze gymnastiek en de creatieve vakken en kon het technisch lezen op niveau aangeboden worden.

We merkten gedurende het proces dat werken in units de vooraf verwachte voordelen ook daadwerkelijk opleverden:

 • Kinderen trekken zich aan elkaar op.
 • De afstemming op individueel niveau, individuele leerbehoeften en mogelijkheden lukt beter;
 • Voor de kinderen op elk niveau betekent het dat er sprake is van verbinding met meer kinderen en dat maakt ze uiteindelijk sterker.
 • Kinderen zullen er gewend aan raken om te gaan met meerdere volwassenen/leerkrachten.
 • Kinderen krijgen meer zelfstandigheid, daardoor wordt het eigenaarschap vergroot.

Maar niet alleen zagen we voordelen op leerlingniveau; ook op leerkrachtniveau levert het werken in units voordelen op:

 • De leerkracht wordt gestimuleerd/gedwongen tot grote flexibiliteit. Dat is een leerproces.
 • Specifieke talenten van de leerkrachten worden door de specialisatie meer benut, ontdekt.
 • Het werken in units nodigt uit tot verder kijken dan je eigen groep.
 • De verantwoordelijkheid voor de hele unit wordt door alle leerkrachten gedeeld, je vult elkaar aan.
 • Er is minder sprake van alleen werken, het stimuleert het delen van ervaringen en kennis.