Kosten

Kosten op de Westerschool 2023-2023:

Op school is een aantal activiteiten, dat bij ouders in rekening wordt gebracht. Onderstaand ziet u een overzicht van de verschillende kosten voor ouders:

Schoolreis

De groepen 1 t/m 7 gaan dit schooljaar in september op schoolreis. Groep 8 sluit aan het eind van het schooljaar hun basisschoolperiode af met een kamp op Schiermonnikoog.
Hieronder vindt u de bestemmingen en bijbehorende bedragen van de verschillende groepen

 Groep 1-2-3 (Onderwaterwereld)     Sprookjeshof Zuidlaren  €25,00
 Groep 4-5 (Savanne)   Duinezathe Appelscha  €25,00
 Groep 6-7 (Jungle)  Attractiepark Slagharen  €25,00
 Groep 8  Schiermonnikoog (3 dagen kamp)     €100,00

Vrijwillige ouderbijdrage.

Van ouders vragen wij een bijdrage vragen voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. U kunt hierbij denken aan het theaterbezoek aan van Beresteyn, activiteiten op de laatste schooldag, bijdragen aan de Koningspelen en het Nationaal Schoolontbijt en de aanschaf van schoolpleinmaterialen. De ouderbijdrage is vrijwillig.
De ouderbijdrage bedraagt:

  • 1 kind op school €20,00

  • 2 kinderen op school €25,00

  • 3 of meer kinderen op school €30,00

Sinterklaasviering

De kosten hiervoor bedragen €7,50 per kind voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kopen door middel van lootje trekken een cadeautje voor een medeleerling ter hoogte van €7,50. Dit bedrag dient u dus niet over te maken.

Zwembusgeld

Kinderen van de groepen 5 t/m 8  betalen jaarlijks €10,00 als bijdrage aan het busvervoer.