Studenten

Elk schooljaar komen er studenten uit verschillende leerjaren van de Pedagogische Academie (P.A.) uit Groningen. Er komen ook zogenaamde LIO-ers.

LIO-er

Een LIO-er is een student die klaar is met de opleiding, maar nog werkervaring moet opdoen. Een LIO-er heeft naast de stage in een bepaalde groep ook vaak nog een ontwikkeltaak. Als er een LIO-er in de groep van uw kind aanwezig is betekent dit dat hij/zij de groep (gedeeltelijk) overneemt en ook medeverantwoordelijk is voor de kinderen. De LIO-er is ook bij de oudergesprekken aanwezig. Dit is voor de student een goede voorbereiding op het toekomstig werkveld. De groepsleerkracht heeft altijd de eindverantwoordelijkheid, maar is niet altijd in de groep aanwezig. De studenten kunnen in alle groepen worden geplaatst. De coördinatie is in handen van R. Trebels, ze is de OPLIS (opleiden in school) van de school. Alle teamleden hebben voor het begeleiden van studenten een coachcursus gevolgd. Naast de PA-studenten is de school ook opleidingsschool voor onderwijs- en klasse assistenten. De OPLIS coördineert ook deze studenten.