Centrum Jeugd en Gezin

Iedere gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is een samenwerkingsverband van de gemeente met onder andere het onderwijs (het Zorgplatform), het maatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg (de GGD), het jongerenwerk en Bureau Jeugdzorg.
Het CJG is dé plek waar ouders/opvoeders en jongeren terecht kunnen voor informatie, advies of hulp bij opgroei-, en opvoedvragen. Het CJG biedt advies, hulp en ondersteuning op maat. U kunt ons met uw vraag op de volgende manieren bereiken: 

Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u ook op de website van CJG Veendam www.cjgveendam.nl. Op deze site staat ook informatie over openingstijden, activiteiten en de meest gestelde vragen over opvoed-, en opgroeionderwerpen. Uiteraard kunt u ook de leerkrachten en intern begeleiders vragen, zij zijn goed op de hoogte van het CJG. Voor jongeren is er in een aparte deel op de website met informatie over onderwerpen als geldzaken, seksualiteit, alcohol, etc.

Zorg voor jeugd Groningen
Voor een kind die extra zorg nodig is, werkt een groot aantal instellingen en scholen samen met de vaste partners van het CJG. Dat vergt een goede samenwerking, goede informatie-uitwisseling en afstemming. Om de afstemming te bevorderen hebben de Groninger gemeenten en de provincie samen het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ ingevoerd. In dit systeem geven beroepskrachten een signaal af over een kind of jongere met een hulpvraag. Hierbij gaat het niet altijd om zware hulpvragen, maar wel om situaties waarover beroepskrachten graag willen afstemmen. Op het moment dat er meerdere signalen over hetzelfde kind zijn, zorgt de zorgcoördinator voor de afstemming. Op deze manier voorkomen we dat er partijen langs elkaar heen werken en bezig zijn met alleen hun eigen plan.
Meer informatie en de folder over Zorg voor Jeugd vindt u hier.

Uiteraard kunt u met al uw vragen ook altijd contact zoeken met de school, met de partners van het CJG, zoals het maatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts in de school.