Aanmelden nieuwe leerlingen

U laat uw kind toch ook naar een OPRON-school gaan?

Open dag

Jaarlijks vindt een open dag plaats. Deze open dag valt samen met de nationale daltondag. Tijdens deze dag is iedereen van harte welkom om de school te bezoeken. Op deze dag zullen de kinderen uit de bovenbouw de bezoekers rondleiden. Dat kunnen buurtbewoners zijn, maar ook ouders van toekomstige leerlingen.
Ook ouders van leerlingen van de school zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in onze school in bedrijf.

Aanmeldformulier

U kunt uw kind rechtstreeks aanmelden bij school door het Aanmeldformulier in te vullen. U ontvangt dan op korte termijn een bevestiging van uw aanmelding via de mail

Aanmelden via de gemeente

Ouders van kinderen in de gemeente Veendam ontvangen een email, waarna ze via de website van de gemeente hun  keuze van de basisschool kunnen invullen. Deze mail ontvangt de betreffende basisschool. Hoewel de mail geen definitieve inschrijving betreft, kan elke basisschool in de gemeente Veendam op basis van deze mails een inschatting maken van het aantal aanmeldingen.

Intakegesprek

Voordat uw kind start op school vindt er een intakegesprek plaats tussen ouders en de IB-er dan wel directeur. Tijdens dit intakegesprek geven de ouders een beeld van (de ontwikkeling van de eerste vier jaren van) hun kind. Dit doen ze onder meer door het beantwoorden van verschillende vragen. Deze gaan onder meer over interesses, opvoedingsgegevens, taalontwikkeling en speelgedrag. Het verslag hiervan wordt gedeeld dan wel besproken met de leerkracht van uw kind, zodat deze een beeld heeft van de startsituatie op school. Het verslag wordt tevens opgenomen in het (digitale) dossier van uw kind.

Wendagen

Voorafgaand aan hun vierde verjaardag komen kinderen 1 of meerdere keren wennen op school. Deze wendagen gaan in overleg met u als ouder en de leerkracht van de betreffende groep.

U bent altijd van harte welkom voor een kennismaking en/of een rondleiding.

We laten u met trots onze school zien, zodat u een gedegen keuze kunt maken voor uw kind!