ICT

Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Sinds eind schooljaar 2018-2019 wordt er op school gewerkt met chromebooks. In totaal hebben we de beschikking over 72 chromebooks. Deze chromebooks zijn verdeeld over de verschillende groepen, zodat elke groep gedurende de gehele dag de beschikking heeft over een aantal chromebooks. In overleg met andere groepen is het eveneens mogelijk dat gedurende een bepaalde tijd op een dag een gehele groep met chromebooks aan de slag kan. De chromebooks hebben de computers vervangen. De computers zullen langzaam maar zeker uit school verdwijnen.

De Chromebook neemt op de Westerschool een belangrijke plaats in. Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken kinderen regelmatig met een Chromebook. De chromebooks zijn aangesloten op het netwerk. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met 'Pluspunt', een programma behorende bij onze rekenmethode. Ook het programma dat hoort bij onze taalmethode ‘PIT’ krijgt steeds meer een plaats in het computergebruik.

De chromebooks hebben toegang tot het internet. Met name tijdens projecten wordt hier gebruik van gemaakt en natuurlijk ook bij actualiteiten, zoals het online oefenen voor het verkeersexamen. 

Uiteraard valt en staat effectief computergebruik met de aanwezigheid van goede en voldoende hardware, software en kennis en enthousiasme van de leerkrachten. Voor wat betreft de aanschaf van de software richten we ons op:

  • software passend bij adaptief/ontwikkelingsgericht onderwijs;
  • software gericht op specifieke wensen m.b.t. remediërend werk;
  • leerstof ondersteunende software voor rekenen, taal en wereldoriëntatie.

In alle groepen is een digitaal schoolbord of touchscreen aanwezig..
Meer dan voorheen zullen kinderen zich op eigen niveau kunnen verdiepen in voor hen interessante onderwerpen. Kleuters, die nu reeds op hun eigen wijze met tekstverwerking omgaan, zullen in het kader van ontwikkelingsgericht onderwijs de Chromebook steeds vaker gebruiken bij het ontdekken van de wereld. Leerlingen met een eigen leerlijn kunnen met goede software zelfstandiger en op eigen niveau aan het werk.