Rookbeleid

De school is een openbaar gebouw. Dit houdt in dat roken in onze school niet is toegestaan. Volgens de wet mag in een openbaar gebouw immers niet gerookt worden. Wij vragen u echter ook niet te roken op het plein, daar wij als school vinden dat de school in het kader van gezond gedrag, naast de ouders, een belangrijke rol speelt in de opvoeding hiervan. Ook tijdens het begeleiden van activiteiten is het niet toegestaan dat u rookt.
Gezond gedrag uit zich in onze ogen ook in het geven van het goede voorbeeld.