Pedagogisch klimaat

Op odab Westerschool wordt een goed pedagogisch klimaat gecreëerd op basis van vertrouwen tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten onderling en tussen kinderen en leerkrachten. Er vindt met regelmaat reflectie plaats op gedrag, werkhouding, het proces en het product van het leren.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en prettig voelen bij ons op school. Hieraan besteden we veel aandacht.

De Gouden Weken

De eerste 6 weken van het schooljaar staan in het teken van het maken van afspraken binnen de groep. Deze weken noemen we de Gouden Weken. We maken hierbij gebruik van het boek De Gouden Weken 2.0 van Boaz Bijleveld.

Tijdens de eerste weken van het schooljaar wordt er gewerkt aan een goede groepsvorming, wat een stevig fundament moet geven voor de rest van het schooljaar.

Er wordt daarbij gewerkt met de volgende energizers:

  1. zelf geformuleerde, positieve groepsregels;
  2. energizers (ludieke activiteiten met een speels karakter, waarbij energie in de groep wordt losgemaakt);
  3. coöperatieve werkvormen;
  4. voorbeeldgedrag leerkracht;
  5. omgekeerde oudergesprekken (de zogeheten startgesprekken)

Ruzie onderling oplossen

Echter, daar waar mensen en dus ook kinderen samenzijn ontstaan ook meningsverschillen en conflicten. Of een meningsverschil of conflict ontaardt in ruzie hangt af van de wijze waarop ermee omgegaan wordt. In ieder geval geldt voor de hele school de afspraak dat er niet geslagen en/of geschopt wordt. Dit houdt in dat je niet zelf begint te slaan of te schoppen, maar dat er ook niet wordt terug geslagen of geschopt. In geval van ruzie laten wij het de kinderen in eerste instantie zelf oplossen.

Een onderling opgeloste ruzie, al dan niet onder begeleiding van een leerkracht, heeft in een conflict het meeste effect en kan daarbij het zelfvertrouwen van kinderen flink versterken. Middels bijvoorbeeld een kringgesprek wordt het conflict samen besproken en wordt samen gezocht naar een oplossing.

Schoolafspraken

Naast de zelf geformuleerde klassenafspraken gelden voor de hele school drie basisregels:

  1. Voorzichtig met het materiaal, want het is van ons allemaal
  2. Voor groot en klein zullen we aardig zijn
  3. Lopen in de school is even wennen, alleen buiten mag je rennen.

Gangwachten

We vinden rust in de school erg belangrijk. Aangezien we werken met een continurooster, zijn er veel momenten op een dag dat een groep naar buiten en naar binnen gaat. We willen ervoor zorgen dat andere groepen, die aan het werk zijn, hier geen last van hebben. We werken doordaar met gangwachten. Deze rol wordt door kinderen uitgevoerd; zij moeten met een gebaar kinderen er op wijzen om zonder geluid de school binnen te komen en naar het klaslokaal te gaan.

Digitaal pesten

Uit onderzoek blijkt dat 41% van de kinderen van 8 tot 15 jaar via sociale media wel eens wordt uitgescholden. Bijna 1 op de 10 kinderen zegt dat zelf wel eens te doen. Het pesten via sociale media is vaak erger dan ‘gewoon’ pesten. Via sociale media durven kinderen vaak meer omdat ze elkaar niet zien. Ouders/verzorgers zijn hier vaak niet van op de hoogte.

Op de Westerschool is het gebruik van sociale media verboden en zijn alle onveilige sites geblokkeerd. Voor het computergebruik thuis is het van belang om zicht te hebben op het computergebruik van uw kind. Handige site voor groepsleerkrachten, leerlingen en ouders hierin is: www.pestweb.nl

Gratis telefonisch advies

Ook kunt u telefonisch gratis deskundig advies inwinnen:

  • Voor ouders op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur: 0800 - 5010
  • Voor kinderen op schooldagen tussen 14.00 en 17.00 uur: 0800 - 28 28 28

De veilige school

Voor de veilige school hebben we een protocol opgesteld. Het protocol ‘Sociale veiligheid op de Westerschool’ ligt op school ter inzage. Tevens is er een beleidsplan ten aanzien van agressie, geweld en intimidatie.