Zindelijkheid

Voor een leerkracht is het niet mogelijk om individuele leerlingen te verschonen, aangezien op dat moment de klas alleen achter gelaten moet worden. Van onze 4-jarige kleuters verwachten we dan ook dat zij, op het moment van schoolgaan, zindelijk zijn. Indien uw kind nog niet zindelijk is kan het helaas de school nog niet bezoeken.
Als basisschool mogen wij kinderen weigeren als zij nog niet zindelijk zijn (zie www.rijksoverheid.nl).
Mocht uw kind bij inschrijving nog niet zindelijk zijn, vragen wij u dat te melden. Of een kind ook daadwerkelijk geweigerd wordt, wordt in elke situatie apart bekeken en bepaald, waarbij de eindbeslissing bij de directeur ligt.
In het geval uw kind nog niet zindelijk is, maar wel naar school mag komen zijn de ouders verantwoordelijk voor het verschonen.