Gouden weken

Op odab Westerschool werken we met de Gouden Weken.

Een goed begin is het halve werk!

Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing op de groepsvorming en verwoordt in een keer het doel van de Gouden Weken. De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat we als leerkrachten in handen hebben, de interactie tussen de leerkrachten en de leerlingen, te smeden en te kneden zodat een fijne sfeer in de groep heerst. Een heel jaar lang.

Groepsvorming en oudercontact

Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. Elke leerkracht geeft daar middels afspraken, de indeling van het lokaal, de indeling van de dag en uiteraard groepsvormende activiteiten naar eigen inzicht invulling aan. De Gouden Weken gaan na de zomervakantie direct van start en duren 6 weken.

Groepsvorming

Het is gebleken dat kinderen zich razendsnel ontwikkelen. Dit is niet alleen op sociaal niveau het geval, maar ook op cognitief en fysiek niveau. Een groep heeft de eerste weken na de zomervakantie tijd nodig om zich te vormen. De hiërarchische structuur verschuift wat. Bepaalde kinderen blijken weer wat dominanter, een kind kan de groep verlaten hebben of is er aan toegevoegd, weer andere kinderen zijn wat jonger in hun ontwikkeling en interesse en hebben moeite om aansluiting te vinden. Deze gevoelige periode is dan ook bij uitstek geschikt om in te zetten op een positieve groepsvorming.

Oudercontact

Zoals geschreven vult elke leerkracht de Gouden Weken naar eigen inzicht in. Toch zijn er overkoepelende activiteiten, die met name ook betrekking hebben op oudercontact. In de eerste weken vindt er een GroepsInformatieAvond (GIA) plaats, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Tijdens deze avond vertelt de leerkracht in grote lijnen hoe het schooljaar er uit zal komen te zien (zowel onderwijskundig als op activiteitenniveau). Daarnaast vindt elk schooljaar de startgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken vertellen ouders over hun kind: wat zijn de gewoontes van het kind, wat zijn zijn hobby’s, waardoor raakt hij gemotiveerd?

Activiteiten

Hieronder staan voorbeelden genoemd van activiteiten die tijdens de Gouden Weken aan bod komen:

  • Groep formuleert zelf positieve groepsafspraken. Het is bewezen dat zelf geformuleerde groepsafspraken van invloed zijn op 5 groepskenmerken, te weten groepsverantwoordelijkheid, wederzijds respect, samenwerken, besluitvorming en problemen aanpakken
  • Het werken met energizers. Energizers zijn activiteiten met een speels karakter, waarbij energie in een groep wordt losgemaakt en nieuwe energie creëert. In elke energizer zit een knipoog naar een leerdoel
  • Werken met coöperatieve leervormen
  • Voorbeeldgedrag leerkracht
  • Omgekeerde oudergesprekken (de zogeheten startgesprekken)