Agenda

maandag 05 februari
vrijdag 08 maart
Start thema 6, KiVa
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van! We wisselen KiVa-lessen af met daltonkringen.
vrijdag 01 maart
Tech for Fun groep 8B
In de nabije toekomst zal er een groot tekort zijn aan technisch onderlegde vakmensen, op elk niveau. Daarom stimuleren we de liefde voor techniek bij onze huidige leerlingen én bij toekomstige leerlingen. Basisscholen in Veendam en omgeving kunnen meedoen aan Techforfun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins, basisscholen, de gemeente en het bedrijfsleven in onze regio. Leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 bereiden met hun eigen leerkracht in hun eigen klas de technieklessen voor, en ronden deze af met een project op Winkler Prins. Ze worden hierbij geholpen door een team van kundige, enthousiaste vrijwilligers. Ook het bedrijfsleven helpt, door Techforfun financieel te steunen, materialen te leveren of kennis ter beschikking te stellen.
8B
dinsdag 05 maart 19:30
21:00
MR-vergadering
Op praktisch elke school in Nederland zijn ouders actief. Ze helpen in de les, praten mee over het beleid van de school of organiseren allerlei activiteiten. Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Zo ook op onze school, waar de MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school, formatieve- en personeelsaangelegenheden en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
donderdag 07 maart
Spelletjescircuit groepen 1-2
Sportactiviteit, georganiseerd door de vaksectie gymnastiek Veendam
zaterdag 09 maart 08:00
13:00
Oud papier
odab Westerschool haalt elke tweede zaterdag van de maand oud papier op in Wildervank (tot de 36e laan). De opbrengst komt geheel te goede aan de school
maandag 11 maart
vrijdag 05 april
Start thema 7, KiVa
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van! We wisselen KiVa-lessen af met daltonkringen.
donderdag 14 maart
Voorstelling van Beresteyn: Popschool Unit 3
Elke groep (unit) bezoekt 1 keer per jaar een voorstelling in Van Beresteyn. Naast het gegeven dat een bezoek aan het theater voor (jonge) kinderen een belangrijk effect heeft op de cognitieve en sociale ontwikkelingen, is het gezamenlijk beleven van een theatervoorstelling gewoon leuk.
6 7A 7B 8A 8B
dinsdag 19 maart 14:30
18:00
VOLG-gesprekken
Drie keer per schooljaar wordt een VOLG-gesprek gehouden. Tijdens dit 15-minuten durende gesprek wordt de voortgang van de leerling besproken. Elke leerling vanaf groep 1 is bij dit gesprek aanwezig.
1-2D 1-2W 1-2Z 3 4 5A 5B 6 7A 7B
dinsdag 19 maart 14:30
18:00
Eindgesprek groep 8
Tijdens dit gesprek wordt het eindadvies voor de leerlingen van groep 8 voor het vervolgonderwijs vastgesteld.
8A 8B
woensdag 20 maart 09:00
11:30
Tech for Fun groep 7A
In de nabije toekomst zal er een groot tekort zijn aan technisch onderlegde vakmensen, op elk niveau. Daarom stimuleren we de liefde voor techniek bij onze huidige leerlingen én bij toekomstige leerlingen. Basisscholen in Veendam en omgeving kunnen meedoen aan Techforfun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins, basisscholen, de gemeente en het bedrijfsleven in onze regio. Leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 bereiden met hun eigen leerkracht in hun eigen klas de technieklessen voor, en ronden deze af met een project op Winkler Prins. Ze worden hierbij geholpen door een team van kundige, enthousiaste vrijwilligers. Ook het bedrijfsleven helpt, door Techforfun financieel te steunen, materialen te leveren of kennis ter beschikking te stellen.
7A
woensdag 20 maart 14:30
18:00
Eindgesprek groep 8
Tijdens dit gesprek wordt het eindadvies voor de leerlingen van groep 8 voor het vervolgonderwijs vastgesteld.
8A 8B
donderdag 21 maart 09:00
11:30
Tech for Fun groep 6
In de nabije toekomst zal er een groot tekort zijn aan technisch onderlegde vakmensen, op elk niveau. Daarom stimuleren we de liefde voor techniek bij onze huidige leerlingen én bij toekomstige leerlingen. Basisscholen in Veendam en omgeving kunnen meedoen aan Techforfun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins, basisscholen, de gemeente en het bedrijfsleven in onze regio. Leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 bereiden met hun eigen leerkracht in hun eigen klas de technieklessen voor, en ronden deze af met een project op Winkler Prins. Ze worden hierbij geholpen door een team van kundige, enthousiaste vrijwilligers. Ook het bedrijfsleven helpt, door Techforfun financieel te steunen, materialen te leveren of kennis ter beschikking te stellen.
6
donderdag 21 maart 14:30
18:00
VOLG-gesprekken
Drie keer per schooljaar wordt een VOLG-gesprek gehouden. Tijdens dit 15-minuten durende gesprek wordt de voortgang van de leerling besproken. Elke leerling vanaf groep 1 is bij dit gesprek aanwezig.
1-2D 1-2W 1-2Z 3 4 5A 5B 6 7A 7B
vrijdag 22 maart 09:00
11:30
Tech for Fun 7B
In de nabije toekomst zal er een groot tekort zijn aan technisch onderlegde vakmensen, op elk niveau. Daarom stimuleren we de liefde voor techniek bij onze huidige leerlingen én bij toekomstige leerlingen. Basisscholen in Veendam en omgeving kunnen meedoen aan Techforfun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins, basisscholen, de gemeente en het bedrijfsleven in onze regio. Leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 bereiden met hun eigen leerkracht in hun eigen klas de technieklessen voor, en ronden deze af met een project op Winkler Prins. Ze worden hierbij geholpen door een team van kundige, enthousiaste vrijwilligers. Ook het bedrijfsleven helpt, door Techforfun financieel te steunen, materialen te leveren of kennis ter beschikking te stellen.
7B
maandag 25 maart
donderdag 25 april
Start KiVa-meting voorjaar
5A 5B 6 7A 7B 8A 8B
dinsdag 26 maart 14:30
18:00
VOLG-gesprekken
Drie keer per schooljaar wordt een VOLG-gesprek gehouden. Tijdens dit 15-minuten durende gesprek wordt de voortgang van de leerling besproken. Elke leerling vanaf groep 1 is bij dit gesprek aanwezig.
1-2D 1-2W 1-2Z 3 4 5A 5B 6 7A 7B
woensdag 27 maart 14:30
18:00
VOLG-gesprekken
Drie keer per schooljaar wordt een VOLG-gesprek gehouden. Tijdens dit 15-minuten durende gesprek wordt de voortgang van de leerling besproken. Elke leerling vanaf groep 1 is bij dit gesprek aanwezig.
1-2D 1-2W 1-2Z 3 4 5A 5B 6 7A 7B
vrijdag 29 maart
maandag 01 april
Goede Vrijdag en 1e Paasdag