Op weg naar een nieuw schoolplein

Per september 2022 is het nieuwe schoolplein gerealiseerd

'Grote plein'

Al een aantal jaar leeft de wens om het schoolplein om te vormen tot een droomplein. Een plein waar volop met heel veel plezier gespeeld kan worden. Met 1 groot centraal toestel, een schommel en duikelrekken. Naast deze speeltoestellen blijft er voldoende ruimte over voor het spelen van verschillende (bal-) spellen. Een plein waar we trots op kunnen zijn!

WOP

Naast de aanpak van het ‘grote’ plein willen we tevens samen met de gemeente bekijken hoe we de WOP kunnen upgraden. Sinds de invoering van het vijf-gelijke-dagen-model maken we intensief gebruik van deze prachtige speelplek en we zien zeker mogelijkheden om het spelen hier nog aantrekkelijker te maken.

Kleuterplein

Voor het kleuterplein gaan we nogmaals meedoen aan de actie Maak kans op een ANWB-Verkeersplein en melden we ons hiervoor aan. Vanaf 9 mei kan er vervolgens op onze school worden gestemd. We hopen dat iedereen dat massaal gaat doen.

Helaas zijn we ook dit jaar niet uitverkozen. Wellicht dat we komend jaar een nieuwe kans wagen.

Financiering

Voor de realisatie van het nieuwe plein zijn financiële middelen nodig.

Een deel wordt bekostigd door Scholengroep OPRON, een deel komt vanuit de oprbengsten van het oud papier en een deel willen we realiseren middels een groot pleinfeest. Dan blijft er nog een deel (ongeveer 30%) over dat gefinanccierd moet worden.
Inmiddels (september 2022) is de financiering rond en zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst (zie foto onder).