Unit-onderwijs

Unit-onderwijs of wel: ’leren’ anders organiseren.

 

Op odab Westerschool zijn we met ingang van dit schooljaar begonnen met unit-onderwijs in de groepen 5 en 6.

De aanleiding daarvoor was tweeledig:.

- De behoefte om beter af te stemmen op de verschillende niveaus binnen een groep.

- Het dalend aantal kinderen op onze school. Dat zou betekenen dat we de kinderen anders zouden moeten groeperen: meerdere combinatieklassen, grotere groepen enz

Het Unit-onderwijs bood de mogelijkheid om de bestaande groepen zó anders in te delen, dat we daarmee een betere afstemming op de leerbehoefte van de kinderen kunnen bereiken.

 

De groepen 5 en 6 bestaan samen uit 76 kinderen. Er werken in totaal 5 leerkrachten en een onderwijsassistent in de unit. De onderwijsassistent ondersteunt bij technisch lezen.

De kinderen starten de dag in hun basisgroep. Dat zijn twee groepen 5 en twee groepen 6.

In de morgen worden de vakken rekenen, taal, spelling en schrijven gegeven.

Tussen 11:30 en 12:00 uur wordt er gewisseld van groep. Van 4 groepen worden er 3 groepen gemaakt en gaan we van 4 leerkrachten naar 3 leerkrachten. De vierde leerkracht is vrij, of doet werkzaamheden binnen het individuele taakbeleid.

Vakken die worden gegeven tussen 12 uur en 2 uur zijn technisch lezen en begrijpend lezen, W.O., gymnastiek en expressievakken (muziek, tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen).

 

Voor begrijpend en technisch lezen geldt dat we dit jaar inzetten op extra scholing. Met behulp van een extern bureau hebben we de kinderen ingedeeld in niveaus, groepsoverstijgend. De niveaugroepen zijn groter dan de basisgroepen, maar er kan intensief op één niveau gewerkt worden. Bij begrijpend lezen doen we dit op dezelfde manier.

 

Voor W.O. en de expressievakken geldt dat de kinderen zijn ingedeeld per vak.

De verschillende vakken worden verdeeld over de leerkrachten en gedurende een langere periode door deze leerkracht gegeven. De kinderen krijgen de verschillende vakken per blok aangeboden. Wanneer het blok is afgerond wordt er doorgewisseld naar het volgende vak. De leerkracht die het vak aanbiedt ontvangt dan dus de volgende groep.

Het voordeel is dat de leerkrachten zich kunnen specialiseren in één vak, waarmee ze bv. extra affiniteit hebben. Dat geeft ruimte voor verfijning en verdieping, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs.

 

In de middag wisselen we één à twee keer. In het begin was dit voor ons best wel een organisatie. De wisselingen mochten niet te veel tijd kosten. Inmiddels weten de kinderen goed hoe het gaat en wat ze mee moeten nemen.

 

In de pauzes ontmoeten de kinderen van de hele unit elkaar. Daarbij zien we dat de deling tussen de groepen 5 en 6 wegvalt en dat alle kinderen met elkaar spelen. We zien ook dat de omgang onderling beter is geworden.

 

Wat zouden de voordelen kunnen zijn voor de kinderen wat betreft unit-onderwijs?

- Kinderen trekken zich aan elkaar op.

- De afstemming op individueel niveau, individuele leerbehoeften en mogelijkheden lukt beter.

- Voor de kinderen op elk niveau betekent het dat er sprake is van verbinding met meer kinderen en dat maakt ze uiteindelijk sterker.

- Kinderen zullen er gewend aan raken om te gaan met meerdere volwassenen/leerkrachten.

- Kinderen krijgen meer zelfstandigheid, daardoor wordt het eigenaarschap vergroot.

 

Wat betekent het unit-onderwijs voor de leerkrachten? Wat heeft het ons tot nu toe opgeleverd?

- De leerkracht wordt gestimuleerd/gedwongen tot grote flexibiliteit. Dat is een leerproces.

- Specifieke talenten van de leerkrachten worden door de specialisatie meer benut, ontdekt.

- Het werken in units nodigt uit tot verder kijken dan je eigen groep.

- De verantwoordelijkheid voor de hele unit wordt door alle leerkrachten gedeeld, je vult elkaar aan.

- Er is minder sprake van alleen werken, het stimuleert het delen van ervaringen en kennis.

 

Waar zijn we tegenaan gelopen als leerkrachten:

Praktisch:

- In het begin was het echt wel even wennen, vooral de organisatie van de groepen en het wisselen, roosters maken.

- We zien ook dat het wisselen en het les krijgen van verschillende leerkrachten extra zorg vraagt voor kinderen die een sterke behoefte hebben aan structuur.

- De ruimten in school zijn niet afgestemd op unit-onderwijs. De klaslokalen zijn aan de kleine kant en de fysieke ruimte om in kleinere groepjes te werken is beperkt.

 

Intercollegiaal:

- Het vraagt goede onderlinge communicatie en afstemming.

- Het vraagt goede en vroegtijdige voorbereidingstijd om het unitonderwijs op te starten. Belangrijk daarbij is dat je verwachtingen en uitgangspunten rond het leren en werken goed met elkaar doorspreekt. Een format ontwikkelt voor de beginfase en deze door ontwikkelt gedurende het proces. Dit laatste vraagt veel overleg.

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor een grote groep kinderen, vraagt om een goede afstemming onderling: open durven zijn in wat je tegenkomt, wat je wel en niet met elkaar wilt en kunt.

 

Het unitteam 5-6,

odab Westerschool

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.