Pedagogisch klimaat

Op de Westerschool wordt een goed pedagogisch klimaat gecreëerd op basis van vertrouwen tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten onderling en tussen kinderen en leerkrachten. Er wordt met de kinderen en leerkrachten gereflecteerd op hun gedrag, de werkhouding, de inhoud van de leerstof en het hele proces daarvan. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en prettig voelen bij ons op school. Hieraan besteden we veel aandacht.

 
De Gouden Weken

De eerste 6 weken van het schooljaar staan in het teken van het maken van afspraken binnen de groep. Deze weken noemen we de Gouden Weken. Onder andere aan de hand van de methode ‘Beter omgaan met jezelf en de ander’ vinden er lessen plaats in de klas met als doel het creëren van een positief zelfbeeld van de kinderen, het leren omgaan met een ander, het leren vrijuit praten over hun gevoelens en kwetsbare ervaringen en het leren luisteren naar elkaar, waardoor het inlevend vermogen van de kinderen vergroot wordt.

Meer informatie
 

Ruzie onderling oplossen

Echter, daar waar mensen en dus ook kinderen samenzijn ontstaan ook meningsverschillen en conflicten. Of een meningsverschil of conflict ontaardt in ruzie hangt af van de wijze waarop ermee omgegaan wordt. In ieder geval geldt voor de hele school de afspraak dat er niet geslagen en/of geschopt wordt. Dit houdt in dat je niet zelf begint te slaan of te schoppen, maar dat er ook niet wordt terug geslagen of geschopt. In geval van ruzie laten wij het de kinderen in eerste instantie zelf oplossen.

Een onderling opgeloste ruzie, al dan niet onder begeleiding van een leerkracht, heeft in een conflict het meeste effect en kan daarbij het zelfvertrouwen van kinderen flink versterken. Middels bijvoorbeeld een kringgesprek wordt het conflict samen besproken en wordt samen gezocht naar een oplossing.


Schoolafspraken

Daarnaast hangt in elke klas de werkwijze hoe kinderen in bepaalde situaties dienen te handelen. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

  • Last hebben van iemand die per ongeluk iets doet
  • Onderhandelen
  • Reageren op pesten

Wij verzoeken ouders om de afspraken die wij als school hanteren ten volle te ondersteunen en zo mogelijk ook in de thuissituatie op gelijke wijze na te komen. Het hanteren van dezelfde afspraken biedt duidelijkheid aan kinderen en versterkt hun gevoel van zekerheid en zelfvertrouwen. De afspraken worden in het begin van het schooljaar ook besproken tijdens de groepsinformatieavond.
 

Digitaal pesten

Uit onderzoek blijkt dat 41% van de kinderen van 8 tot 15 jaar via sociale media wel eens wordt uitgescholden. Bijna 1 op de 10 kinderen zegt dat zelf wel eens te doen. Het pesten via sociale media is vaak erger dan ‘gewoon’ pesten. Via sociale media durven kinderen vaak meer omdat ze elkaar niet zien. Ouders/verzorgers zijn hier vaak niet van op de hoogte.


Op de Westerschool is het gebruik van sociale media verboden en zijn alle onveilige sites geblokkeerd. Voor het computergebruik thuis is het van belang om zicht te hebben op het computergebruik van uw kind. Handige site voor groepsleerkrachten, leerlingen en ouders hierin is: www.pestweb.nl
 

Gratis telefonisch advies

Ook kunt u telefonisch gratis deskundig advies inwinnen:

  • Voor ouders op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur: 0800 - 5010
  • Voor kinderen op schooldagen tussen 14.00 en 17.00 uur: 0800 - 28 28 28

 

De veilige school

Voor de veilige school hebben we een protocol opgesteld. Het protocol ‘Sociale veiligheid op de Westerschool’ ligt op school ter inzage. Tevens is er een beleidsplan ten aanzien van agressie, geweld en intimidatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.