Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Een verschil van inzicht kan geen kwaad, als er maar over gesproken wordt met de mensen die direct bij het onderwerp betrokken zijn.

Waar kunt u terecht met klachten of opmerkingen?

 

De groepsleerkracht van uw kind

De groepsleerkracht kent uw kind normaal gesproken het best en zal ook in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. Heeft u het gevoel dat:

  • u bij de groepsleerkracht geen gehoor krijgt,
  • deze uw problemen niet kan oplossen,
  • het een schoolprobleem is,

dan gaat u naar:

De directie van de school

U bespreekt met de directie van de school het probleem. De directie zal samen met u proberen uw probleem op te lossen. Mocht u echter met deze oplossing niet tevreden zijn, of heeft u het gevoel dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met:

De vertrouwenspersoon

Scholengroep OPRON heeft externe vertrouwenspersonen aangesteld. Deze hebben geen directe binding met de school. Aan de vertrouwenspersoon kunt u vertrouwelijk uw hele verhaal kwijt. Hij of zij gaat na of u samen met de school de klacht heeft proberen op te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen een formele klacht in te dienen.

Met de inwerkingtreding van de kwaliteitswet Onderwijs is elke school verplicht een klachtenregeling te hebben. Ook moet de school aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De klachtenregeling van Scholengroep OPRON ligt ter inzage op de school.
In de klachtenregeling wordt gesproken over een contactpersoon. De contactpersoon is iemand, verbonden aan de school, die u kan adviseren over de te volgen procedure.

Wanneer de klacht betrekking heeft op ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, pesten of geweld kan het soms lastig zijn om de klacht op school te melden. Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook melden bij het meldpunt Vertrouwensinspecteurs (Onderwijsinspectie). Men kan u daar adviseren rond de afhandeling van uw klacht.


Wanneer u besluit tot het indienen van een formele klacht, zijn er twee mogelijkheden:

De klacht indienen bij het College van Bestuur

In de behandeling van klachten ingediend bij het College van Bestuur zullen voor alle zorgvuldigheid altijd alle betrokken partijen worden gehoord.

De klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie

De landelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en brengt een advies uit aan het schoolbestuur.
Een informatiefolder over de landelijke klachtencommissie is verkrijgbaar op school of op het bestuurskantoor van Scholengroep OPRON. Natuurlijk kunt u ook de website van de Landelijke Klachtencommissie raadplegen, www.onderwijsgeschillen.nl
N.B. Formele klachten dienen te allen tijde schriftelijk te worden ingediend.

 

En tot slot…….

Ook met een goede klachtenregeling zal het niet mogelijk zijn om alle problemen helemaal bevredigend op te lossen. Het kan zelfs zo zijn dat uw klacht niet door ons op te lossen is. Wij zeggen u echter toe dat uw klacht uiterst serieus te zullen nemen.

 

Adressen

 

Schoolcontactpersoon

Marije Vellinga

Postadres bestuur:
Scholengroep OPRON
Postbus 138
9640 AC  VEENDAM
E-mailadres: info@opron.nl

 

Externe vertrouwenspersoon

Scholen in de gemeenten Menterwolde en Veendam:

  • De heer J. Krul, maatschappelijk werker bij Compaen, tel. 06-15957529
  • Mevrouw N. van der Veen, maatschappelijk werker bij Compaen, tel. 06-15957531
  • U kunt ook contact opnemen met Compaen, tel. 0598-698119, en vragen naar één van de vertrouwenspersonen.

Scholen in de gemeente Stadskanaal:

  • Mevrouw H. Lasker, maatschappelijk werker bij Welstad, tel.06-38166601
  • U kunt ook contact opnemen met Welstad, tel. 0599-635999, en vragen naar de vertrouwenspersoon.

 

Landelijke Klachtencommissie

Onderwijsgeschillen, t.a.v. LKC
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Telefoon: 030-2809590
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

 

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Telefoon: 0900 – 1113111 (lokaal tarief)

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.