Kosten

Kosten op de Westerschool 2021-2022:


Op odab Westerschool verlopen alle betalingen digitaal.
Op school is een aantal activiteiten, die bij ouders in rekening wordt gebracht. Onderstaand ziet u een overzicht van de verschillende kosten voor ouders:
A.
De groepen 1 t/m 7 gaan dit schooljaar in september op schoolreis. Groep 8 sluit aan het eind van het schooljaar hun basisschoolperiode af met een kamp op Schiermonnikoog.
Hieronder vindt u de bestemmingen en bijbehorende bedragen van de verschillende groepen
Groep 1-2          Volgt
Groep 3-4          Volgt
Groep 5-6          Volgt
Groep 7             Volgt
Groep 8             Schiermonnikoog (3 dagen-kamp) 
 
U wordt vriendelijk verzocht het voor u geldende bedrag over te maken op rekeningnummer:
NL10RABO 0365 0234 85 t.n.v. Ouderraad Westerschool o.v.v. naam van uw kind en de groep.
 
B.
 

1. Vrijwillige ouderbijdrage.

Van ouders vragen wij een bijdrage vragen voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. U kunt hierbij denken aan het theaterbezoek aan van Beresteyn, activiteiten op de laatste schooldag, bijdragen aan de Koningspelen en het Nationaal Schoolontbijt en de aanschaf van schoolpleinmaterialen. De ouderbijdrage is vrijwillig.
De ouderbijdrage bedraagt:

  • 1 kind op school                           €20,00

  • 2 kinderen op school                    €25,00

  • 3 of meer kinderen op school       €30,00

 

2. Sinterklaasviering

De kosten hiervoor bedragen €7,50 per kind voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kopen door middel van lootje trekken een cadeautje voor een medeleerling ter hoogte van €7,50. Dit bedrag dient u dus niet over te maken.
 

3. Zwembusgeld

Kinderen van de groepen 4, 5 en 6 betalen jaarlijks €10,00 als bijdrage aan het busvervoer.
 
Bovenstaande bedragen, die van toepassing zijn op uw kind(-eren), dient u bij elkaar op te tellen en over te maken op rekeningnummer:
NL10RABO 0365 0234 85 t.n.v. Ouderraad Westerschool o.v.v. naam (oudste) kind, groepsnummer en activiteiten.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.