Agenda

Bingo onderbouw
8 februari 2023
8 februari

De ouderraad van odab Westerschool organiseert een aantal keer per schooljaar leuke activiteiten voor onze kinderen.

Bingo bovenbouw
9 februari 2023
9 februari

De ouderraad van odab Westerschool organiseert een aantal keer per schooljaar leuke activiteiten voor onze kinderen.

Oud papier
11 februari 2023
11 februari

11 maanden per jaar (uitgezonderd augustus) haalt odab Westerschool elke 2e zaterdag van de maand oud papier op tussen 08.00 - 14.00 uur.

De opbrengst komt geheel ten goede aan (de kinderen van) de school.

Margedag, kinderen vrij
20 februari 2023
20 februari

Op deze dag worden de resultaten van de Cito-toetsen verwerkt en geanalyseerd door de leerkrachten.

VO-gesprekken groep 8
21 februari 2023 t/m 22 februari 2023
21 februari t/m 22 februari

Tijdens deze gesprekken tussen leerlingen, ouders/verzorgers en leerkracht groep 8 worden de adviezen voor het voortgezet onderwijs vastgesteld.

Tech for Fun groep 8
22 februari 2023
22 februari

De groepen 6, 7 en 8 bezoeken een aantal keer per schooljaar het technieklokaal voor deelname aan Tech for Fun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins

Lijst mee paaseitjesactie
23 februari 2023
23 februari

Vandaag krijgen de kinderen de lijsten mee voor de paaseitjesactie. Jaarlijks organiseert de ouderraad een activiteiten, waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan de (kinderen van de) school.

Voorjaarsvakantie
27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
27 februari t/m 3 maart
Inloopmiddag unit
27 februari 2023
27 februari

Tijdens deze middag zijn de ouders, verzorgers en andere belangstellende van harte welkom om te komen naar ons unit onderwijs

OR-vergadering 5
7 maart 2023 20:00 t/m 21:30
7 maart 20:00 t/m 21:30
Rapport 1 mee groepen 3 t/m 8
8 maart 2023
8 maart
9 maart 2023 t/m 14 maart 2023
9 maart t/m 14 maart
De gesprekken vinden plaats op 9, 13 en 14 maart 2023 VOLG-gesprekken (Voortgang Ontwikkeling Leerlinggesprek) Drie keer per jaar ontvangen de ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 8 gedurende 15 minuten informatie over de ontwikkeling hun ki...
Oud papier
11 maart 2023
11 maart

11 maanden per jaar (uitgezonderd augustus) haalt odab Westerschool elke 2e zaterdag van de maand oud papier op tussen 08.00 - 14.00 uur.

De opbrengst komt geheel ten goede aan (de kinderen van) de school.

13 maart 2023
13 maart
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontw...
Spelletjescircuit groepen 1-2
13 maart 2023
13 maart

Deze activiteit wordt georganiseerd door Veendam Beweegt

Tech for Fun groep 6-7 A
20 maart 2023
20 maart

De groepen 6, 7 en 8 bezoeken een aantal keer per schooljaar het technieklokaal voor deelname aan Tech for Fun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins

Tech for Fun groep 6-7 B
21 maart 2023
21 maart

De groepen 6, 7 en 8 bezoeken een aantal keer per schooljaar het technieklokaal voor deelname aan Tech for Fun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins

Tech for Fun groep 6-7 B
23 maart 2023
23 maart

De groepen 6, 7 en 8 bezoeken een aantal keer per schooljaar het technieklokaal voor deelname aan Tech for Fun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins

Start KiVa meting
27 maart 2023 t/m 21 april 2023
27 maart t/m 21 april

Binnen deze periode wordt de meting afgenomen in de groepen 5 t/m 8.

Veldvoetbal groep 8
4 april 2023
4 april

Deze activiteit wordt georganiseerd door Veendam Beweegt

Goede Vrijdag en 2e Paasdag
7 april 2023 t/m 10 april 2023
7 april t/m 10 april
11 april 2023
11 april
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontw...
17 april 2023
17 april
Een belangrijke reden voor scholen om lid te zijn van de NDV is het feit dat door dit lidmaatschap de (dalton)kwaliteit op een school gewaarborgd wordt. Een door de NDV erkende daltonschool krijgt een licentie die voor vijf jaar (po) en voor vier ja...
OR-vergadering 6
18 april 2023 20:00 t/m 21:30
18 april 20:00 t/m 21:30
IEP-toets groep 8
18 april 2023 t/m 19 april 2023
18 april t/m 19 april

De IEP Eindtoets is een eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. 

21 april 2023
21 april
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. De Kon...
Meivakantie
24 april 2023 t/m 5 mei 2023
24 april t/m 5 mei
OR-vergadering 7
9 mei 2023 20:00 t/m 21:30
9 mei 20:00 t/m 21:30
12 mei 2023
12 mei
Kamp Westerbork (Duits: Judendurchgangslager Westerbork) was tijdens de Tweede Wereldoorlog een doorgangskamp bij Hooghalen in de toenmalige gemeente Westerbork in Drenthe. Het kamp was een voor...
Oud papier
13 mei 2023
13 mei

11 maanden per jaar (uitgezonderd augustus) haalt odab Westerschool elke 2e zaterdag van de maand oud papier op tussen 08.00 - 14.00 uur.

De opbrengst komt geheel ten goede aan (de kinderen van) de school.

Spelletjescircuit groepen 3-4
15 mei 2023 t/m 16 mei 2023
15 mei t/m 16 mei

Deze activiteit wordt georganiseerd door Veendam Beweegt.

Deze activiteit vindt plaats op 15 of op 16 mei.

Vrolijke feestdag
16 mei 2023
16 mei

Op deze dag vieren de meesters en juffen gezamenlijk hun verjaardag in de unit.

Hemelvaartsweekend
18 mei 2023 t/m 19 mei 2023
18 mei t/m 19 mei
22 mei 2023
22 mei
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontw...
MR vergadering
23 mei 2023 om 19:30 uur
23 mei om 19:30 uur
Tech for Fun groep 8
24 mei 2023
24 mei

De groepen 6, 7 en 8 bezoeken een aantal keer per schooljaar het technieklokaal voor deelname aan Tech for Fun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins

2e Pinksterdag
29 mei 2023
29 mei
Beeball groep 5-6
1 juni 2023 t/m 2 juni 2023
1 juni t/m 2 juni

Deze activiteit wordt georganiseerd door Veendam Beweegt

Deze activiteit vindt 1 of 2 juni plaats.

Oud papier
10 juni 2023
10 juni

11 maanden per jaar (uitgezonderd augustus) haalt odab Westerschool elke 2e zaterdag van de maand oud papier op tussen 08.00 - 14.00 uur.

De opbrengst komt geheel ten goede aan (de kinderen van) de school.

12 juni 2023
12 juni
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontw...
Pleinfeest
14 juni 2023
14 juni

De ouderraad van odab Westerschool organiseert een aantal keer per schooljaar leuke activiteiten voor onze kinderen.

Tech for Fun groep 6-7 A
19 juni 2023
19 juni

De groepen 6, 7 en 8 bezoeken een aantal keer per schooljaar het technieklokaal voor deelname aan Tech for Fun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins

Tech for Fun groep 6-7 B
20 juni 2023
20 juni

De groepen 6, 7 en 8 bezoeken een aantal keer per schooljaar het technieklokaal voor deelname aan Tech for Fun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins

OR-vergadering 8
20 juni 2023 20:00 t/m 21:30
20 juni 20:00 t/m 21:30
Tech for Fun groep 6-7 C
22 juni 2023
22 juni

De groepen 6, 7 en 8 bezoeken een aantal keer per schooljaar het technieklokaal voor deelname aan Tech for Fun, het techniek-stimuleringsproject van Winkler Prins

Margedagen, kinderen vrij
26 juni 2023 t/m 27 juni 2023
26 juni t/m 27 juni

Deze twee dagen worden onder meer ingevuld met het verwerken en analyseren van de cito-toetsen, scholing, evaluatie van het huidige schooljaar en voorbereiding voor het schooljaar 2023-2024

MR vergadering
27 juni 2023 om 19:30 uur
27 juni om 19:30 uur
6 juli 2023 t/m 11 juli 2023
6 juli t/m 11 juli
De gesprekken vinden plaats op 6, 10 en 11 juli 2023. VOLG-gesprekken (Voortgang Ontwikkeling Leerlinggesprek) Drie keer per jaar ontvangen de ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 8 gedurende 15 minuten informatie over de ontwikkeling hun ki...
Oud papier
8 juli 2023
8 juli

11 maanden per jaar (uitgezonderd augustus) haalt odab Westerschool elke 2e zaterdag van de maand oud papier op tussen 08.00 - 14.00 uur.

De opbrengst komt geheel ten goede aan (de kinderen van) de school.

Kamp groep 8
12 juli 2023 t/m 14 juli 2023
12 juli t/m 14 juli

De kinderen gaan ter afsluiting van hun basisschoolperiode 3 dagen op kamp naar Schiermonnikoog. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.