Academische basisschool

Academische basisschool

De academische basisschool is een school die schoolontwikkeling en innovatie (vernieuwing) verbindt met praktijkonderzoek, scholing en het opleiden op de werkplek van nieuw en zittend personeel.
Academische basisscholen zijn centra voor onderwijsinnovatie en personeelsontwikkeling en daarmee een plek, waar samenwerking tussen werkveld, beroepsopleidingen, universiteiten en andere kenniscentra een organisatievorm krijgt.
Met op de praktijk gericht onderzoek en het leren begrijpen van wetenschapsliteratuur lukt het steeds beter om de schoolontwikkeling te baseren op de nieuwste theoretische inzichten.

Het leren uitvoeren van praktijkonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het leren op de werkplek. Leraren en studenten krijgen een concrete en afgebakende opdracht, die gerelateerd is aan het schoolontwikkelingsplan. Na het verrichten van onderzoek dragen zij actief bij aan het tot stand komen van dit plan.

Academische Opleidingsschool P(primair) O (onderwijs) Noord-Nederland
In Noord-Nederland vormen 7 basisscholen, de Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Onderwijscentrum Groningen een organisatieverband.
UOCG (Universitair Onderwijscentrum Groningen)
Het UOCG traint leraren op onderzoek-vaardigheden, draagt bij aan de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek en ondersteunt de scholen bij het implementeren van de uitkomsten van het onderzoek.

Pedagogische Academie
Binnen de opleiding heeft de academische basisschool een eigen leertraject, waar studenten op kunnen intekenen. Deze studenten zijn meer op de scholen aanwezig voor hun stage voor het uitvoeren van onderzoek. De begeleider op school ondersteunt ze.
Deelnemende scholen
Beijumkorf (Groningen)
Borgmanschool (Groningen)
Brederoschool (Groningen)
De Starter (Groningen)
De Noordkaap (Oostwold)
Schuilingsoord (Zuidlaren)
Westerschool (Veendam)

Organisatie
De stuurgroep stuurt op hoofdlijnen.
Elke geleding heeft een coördinator, die over de samenwerking overleggen. In de onderzoeksgroep zitten de mensen, die zich hebben gespecialiseerd in het doen van praktijkonderzoek.
De opleiders op school (oplis) vormen samen de oplis-groep; zij begeleiden de studenten en leraren, waar de studenten stage lopen.

Het woord ‘academisch’ in academische basisschool verwijst naar het doen van systematisch en methodisch praktijkonderzoek. De school is daarmee een plek, waar alle gebruikers leren en worden onderwezen. Het is een organisatievorm, die de school bijstaat om ontwikkeling, verandering en vernieuwing gestalte te geven. Een belangrijk gereedschap daarbij is onderzoek; op een systematische wijze worden vragen gesteld aan de eigen onderwijspraktijk, waarbij de bevindingen deze praktijk kunnen verbeteren.

Bijna alle leerkrachten die op onze school werken hebben de cursus ‘onderzoeksvaardigheden’ gevolgd. Hierdoor zijn zij in staat om zelfstandig onderzoek te doen en van daaruit verbeterpunten te formuleren die betrekking hebben op schoolbeleid of hun eigen handelen. De uitkomsten van de onderzoeken van leerkrachten en studenten vormen voor ons de basis van onze schoolontwikkeling.
Bij het doen van onderzoek worden we begeleid door de RUG (Rijksuniversitieit Groningen). Het is niet zo dat we uw kind(eren) bloot stellen aan allerlei wetenschappelijke experimenten, maar we bekijken samen met leerkrachten, studenten en wetenschappers op welke terreinen we ons onderwijs verder kunnen verbeteren en wat daarvoor de beste manier is.
 
Leerkrachten van onze school hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan naar onder meer:
•     Leesprestaties van zorgleerlingen vergroten met behulp van ICT
•     Automatisering van tafels met behulp van ICT
•     Het rekenbegrip van kleuters
•     Het inzetten van blending learning bij techniek
•     ICT-gebruik voor het verhogen van werkwoordspellingsniveau
•     Het effect van het gebruik van het digitale rekenprogramma op het enthousiasme van de leerlingen
       voor het vakgebied rekenen
•     Beheersing getalposities begin groep 5
•     Methodeonderzoek naar begrijpend lezen.
•     Inzet Schrijfatelier onderbouw (lkr)
•     Effectiviteit Lessenserie Informatievaardigheden (ELO) (WO)
 
We hebben doorlopend groepen studenten op school die ook onderzoek verrichten naar de kwaliteit van ons onderwijs. U moet hierbij denken aan onderzoeken die te maken hebben met het pedagogisch klimaat op school of het didactisch handelen van de leerkrachten. Studenten sluiten hun onderzoek altijd af met het doen van aanbevelingen naar het team.
 
Voor ons is de ‘academische basisschool’ een interessant en uitdagend project. We zijn ervan overtuigd dat we middels dit project de kwaliteit van ons onderwijs nog verder kunnen verbeteren.
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.